Att få en överlåtelsebesiktning i Stockholm utförd

En överlåtelsebesiktning av fastigheter i Stockholm är som namnet antyder en besiktning av en villa eller en annan fastighet i samband med en försäljning av denna. Det kan finnas fel som inte går att upptäcka enbart med blotta ögat, varför man alltid måste ta hjälp av en sakkunnig inom området. En överlåtelsebesiktning i Stockholm är förutom en grundlig genomgång av fastigheten även en investering.

Med detta menas att överlåtelsebesiktningen är en garanti för köparen att fastigheten är överlämnad i ett gott skick och inte är behäftad med några dolda fel. De fel som kan upptäckas vid en överlåtelsebesiktning är bland annat vattenskador och mögelangrepp. Det är i Sverige lag på att man som köpare uppfyller undersökningsplikten, vilket leder till att köpet får anses falla i goda händer.

Varför måste man göra överlåtelsebesiktningar?

Det står angivet i jordabalken att köparen är skyldig att undersöka en fastighet i samband med ett köp för att kunna finna eventuella brister och fel. Denna typ av besiktning ska vara noggrant genomförd av en fackman som väl kan sin sak. I samband med försäljningen är säljaren skyldig att påtala de fel och brister som finns.

Man har som köpare en möjlighet att göra avdrag på husets kostnad eller få husköpet hävt om avvikelser påvisas som strider emot vad man kan räkna med i samband med köpet. Denna ersättning betalas endast ut om skadorna har påvisats efter det att säljaren har brustit i sin information. Om man beställer en stor överlåtelsebesiktning ingår en uppföljande efterkontroll som utförs ett halvår till ett år efter den första besiktningen.

Posted in Fastigheter | Comments Off on Att få en överlåtelsebesiktning i Stockholm utförd